Hizmetlerimiz

ANALİZ DEPARTMANI : Okes Yangın ve Güvenlik Teknolojileri Konularında uzman personeli ile çalışmanın talep edildiği işletmede risk analizlerini yapar . Analiz sonucu tespit edilen risklere ilişkin alınması gerekli teknolojik önlemler belirler . Şartname , konsept ekipman yerleşimi, marka ve model analizlerini yapıp müşteriye dosya halinde sunar.

PROJE DEPARTMANI : Yapılan analiz ve sartnameye göre uluslararası sistem dizayn kriterleri ve standartlar dikkate alınarak uygulamaya yönelik tek hat ve bağlantı çizelgeleri hazırlanır.

SATIŞ DEPARTMANI : Proje departmanı tarafından hazırlanan analizde belirlenen malzemeleri temsilcisi olduğumuz firmaların ürünlerinden yada dünyada bu konuda imal edilmiş ürünlerden kaliteli güvenli ve ekonomik olanlarının tespit edilip. teklif haline getirilmesi. gerekli açıklayıcı tamamlayıcı doküman ile müşteriye sunulması Okes Yangın ve Güvenlik Teknolojileri tarafından piyasaya yeni lanse edilen ürünlerin tanıtım organizasyonlarının yapılması konularında faaliyet gösterir. ‘’ Uluslararası standartlara haiz ürünleri kullanır ‘’ Bu sayede ülkemizin elektronik malzeme çöplüğü olmasının önlenmesine katkı sağlamaktayız.

ŞANTİYE DEPARTMANI: Proje onayı sonrasında yapılan iş programına göre gerekli altyapı kablolama işlerinin yapılması cihaz montajları ,devreye alınma ve diğer sistemlerle entegrasyon hizmetlerinin yapılması konularında faaliyet gösterir.

TEKNİK SERVİS DEPARTMANI: Firmamız tarafından tesis edilmiş tüm sistemlerin periyodik bakım ,onarım ve yedek parça hizmetlerini tam donanımlı araçlarla kesintisiz olarak verir.

DÜZENLEYİCİ Ve ÖNLEYİCİ BAKIM:  Yangın ve güvenlik sistemlerin verimliliklerini artırmak ve sürdürülebilirliklerini sağlamak amacı ile sistemi oluşturan ekipmanların  çalışır durumda tutulması ancak bakım sürecinin iyi yönetilebilmesi ile sağlanır.Bakım Faaliyetlerini yapılış amacına ve biçimine göre sınıflandırıldığında ‘önleyici bakım’ ve ‘düzeltici bakım’ olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Önleyici bakım, güvenirliliği zamana bağlı olarak değişen ekipmanların düzenli olarak yapılan bakım işlemleri ile güvenirliliğin istenmeyen noktalara kadar inmesini engellemeye