SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMİ 3

SULU SÖNDÜRME SİSTEMİ

Konutlar dahil tüm yüksek yapılar, alışveriş merkezleri, otoparklar, konaklama, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, depolama, üretim vb. amaçlarla kullanılan yapılarda mekanların özelliklerine bağlı olmak üzere, uygun tipte sprinkler başlıklarını içeren sistemler kullanılmaktadır.

Sulu Söndürme Sistemleri;

• Islak Borulu Sprinkler Sistemi
• Kuru Borulu Sprinkler Sistemi
• Deluge Sprinkler Sistemi

• Preaction Sprinkler Sistemi

Olarak adlandırılmaktadır.

Özellikle yanıcı sıvı yangınlarının söz konusu olduğu alanlarda, suyun daha etkili müdahale aracı olarak kullanılmasını sağlamak için köpük konsantreleri özel düzeneklerle sisteme ilave edilmektedir.

YANGIN POMPALARI

  • 1 adet elektrik motorlu pompa, aynı kapasiteye sahip dizel motorlu yedek pompa, dizel motorlu yedek pompanın yerine; kapasitenin yarısını yedeklemeye yarayan 3 adet ekstra pompa da seçilir. Aynı zamanda kaçak olasılığına karşı 1 adet daha pompa bulundurulması gerekmektedir. Eğer yangınla müdahale için kullanılan pompaları çalıştırabilecek bir jeneratör var ise; yedek pompa da tıpkı ana pompa gibi elektrik motorlu seçilebilir.
  • Pompanın sıfır debi basıncı, anma basıncından % 140 daha fazla olmamalıdır. Yangınla mücadele için ihtiyaç duyulan kapasite 200 m3/h ve 100 mss ise; seçilen pompadaki kapalı vana basıncının 280 mss’yi aşmaması ve mümkün olabildiğince yangın pompa eğrisinin yatay eksene paralel konumda olması gerekmektedir.
  • Pompa seçiminin; anma debisinin 1.5 katında da çalışabilmesi şeklinde seçim yapılmalıdır. Aynı zamanda pompa basıncının da anma basıncının % 65’inden aşağıda olmaması gerekmektedir.
  • Sızdırmazlık için; 5 sıra yumuşak salmastra kullanılmalıdır. Bunun nedeni; salmastraların zarar görse bile yumuşak özelliği sayesinde çalışmaya devam edebilmesi olmaktadır.
  • Yangınla mücadele için kullanılan pompalarda; her bir pompanın ayrı bir kontrol panosunun da bulunması gerekmektedir.

YANGIN DOLABI

Binaların yangından korunmasında sabit boru tesisatı, yangın dolabı,itfaiye ağızları ve sprinkler söndürme sistemitemel teşkil eden bir konudur. Sabit boru tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede yeterli suyun sağlanmasıdır, bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı, yangın dolapları ve sprinkler söndürme sistemi tesis edilir, binalar ilekat alanı 1000 m2 den fazla olan alışveriş merkezlerinde otoparklarda ve benzeri yerlerde aynı zamanda bir boyutu 60 m geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su almaağzı yapılması gerekir, itfaiye su alma hattı: itfaiye bağlantı ağızları ve itfaiye kat bağlantı vanalarından oluşmaktadır, itfaiye bağlantı ağızları dn 65 ve dn 100 borubağlantılarına uygun ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale esnasında kolaylıkla sualmak ve sisteme su vermesi için storz tip dn65 ve dn 50 çıkış ağızları olarak üretimi yapılanvanalardır.

Herhangi bir noktadan itfaiye su alma ağzına olan mesafe 60 m den fazla olamaz, yangın dolapları yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı  1000 m2 den büyük imalathane atölye depo konaklama sağlık toplanma amaçlı ve eğitim binalarında alanlarının toplamı 600 m2 den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 kw üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir.

 YANGIN HORTUMU

Yangın anında yapılması gereken birçok durum ve uygulanması gereken birçok sistem bulunmakta ve bunların yangından önce tedbir amaçlı sağlanması gerekir. Peki, yangın anında gerekli olan en önemli sistem nedir? Bu sorunun en önemli cevabı yangın hortumudur. Çünkü yangın söndürme hortumu, yangının kontrol edilmesi, hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması için büyük fayda sağlar. Yapısı ve işleyişi itibari ile deforme olmadığı için, her türlü sıcaklığa sahip ortama dayanıklı bir yapısı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Her dönemin ve kullanımın sonucunda bakımı yapılarak, oluşabilecek ve oluşmuş tüm problemlerde ortadan kolay bir şekilde kaldırılmış olur.

HİDRANTLAR

Yangın hidrantlarının esas itibariyle yer üstü ve yer altı olmak üzere iki tipi mevcuttur. Standartlara göre yangın hidrantlarının anma çapları 80, 100 ve 150 mm olarak gösterilmiştir. Hidratlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır TS 2821/1a’ya uygun olarak imal edilen; dökme demir gövde, açma-kapama organı (vana), vanayı kumanda eden mil, otomatik boşaltma donanım ı (çek valf) ve hortum bağlantı rakorlarından meydana gelir. Fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerin su ile söndürme sistemlerinde, ayrıca şehir ve kasabalarda yangın sırasınında direkt müdahalenin yanında itfaiyenin su alabilme amacına yönelik olarak kullanılmaktadır.